• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Ocena zgodności

CBiDGP jako jednostka notyfikowana prowadzi ocenę zgodności wyrobów w zakresie Dyrektywy 2014/34/UE ATEX zgodnie z procedurami:

  •     badanie typu UE
  •     weryfikacja wyrobu
  •     weryfikacja produkcji jednostkowej

 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459